Verksamhetsmål

Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga på Boställets Förskola. Vi arbetar för att alla barn, utifrån barnens olika behov, ska ha samma förutsättningar i sin utveckling och lärandeprocess. Vi strävar efter att sätta varje enskilt barn i fokus och hos oss känner barnen glädje och gemenskap. Vi hjälper barnen på sin väg till självständiga individer med god självkänsla, empati och respekt för sin omgivning.

Varje barn ska utvecklas till trygga, harmoniska, självständiga individer som vågar uttrycka sina tankar och känslor såväl individuellt som i grupp.

Varje barn ska ha rätt att utvecklas i sin egen takt. Vi vill väcka upptäckarlusten och nyfikenheten att lära och utforska.

Varje barn får tid och utrymme att ta ett eget ansvar och ta egna beslut efter sin förmåga.

Varje barn ska arbeta med att medvetandegöra sina egna och andras känslor samt att känna empati och respekt gentemot varandra.

Vi skapar god kontakt och ett förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar.

Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga och ge dem många olika sätt att uttrycka sig på.

 

Vi ger varje barn en bra och trygg grund till ett livslångt, roligt lärande.


 

Lite kul fakta:

Antal barn: 30 st, uppdelade i två grupper

Personal: 329% förskollärare, 180% barnskötare, 25% resurs

Personalens ålder: 21, 23, 28, 32, 35, 53, 61, 62 år

Förskolan startade: hösten 2008

Öppettider: 06.00 – 17.00

Stängt under jul och sommar? NEJ

Inomhusyta: 8,6 kvm/barn

Utomhusyta: 71 kvm/barn

Utevistelse i tid genomsnitt per år: 5 timmar/dag/barn

Högläsningsböcker: 25 böcker/vecka läses för barnen

I förskolans bibliotek: 750 böcker

Endast svenskproducerat kött och säsongsbetonade frukt och grönsaker 

Maten lagas nästan jämt från grunden


Vi har lediga barnplatser!
+