Utedag

Innebär upptäckter i närmiljön och utflykter till skog, strand och mark.

Skapande

Vi arbetar med olika material och använder oss av vår atelje, trädgård och snickarbod. Ibland är den skapande aktiviteten styrd och ibland är den helt spontan och efter barnens önskemål och idéer.

Rörelse/gymnastik/motorik

I stora och små grupper riktar vi in oss på att barnen ska våga att utmana sig själva i sitt kunnande och lägger mycket fokus vid kroppsuppfattning och motorik. Vi övar också förmågor som turtagning och konsten att samarbeta.

Grupparbete

Vi jobbar i våra små åldersintegrerade grupper med alltifrån färg och form till bokstäver och siffor. I dessa grupper lägger vi även lite extra fokus på matematik och svenska. Svårighetsgraden och aktiviteten styrs beroende på ålder, mognad och intresse.

Sångsamling

Vi plockar fram instrument och lägger mest fokus på ämnen som musik och drama.

Våra generösa ytor ger leken och verksamheten stora  möjligheter och vi ser leken som mycket utvecklande och viktig. Utevistelse prioriteras också som en av de viktigaste delarna av dagen. Det är här barnen utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning samtidigt som kunskap och naturen, den praktiska matematiken, språket och det sociala samspelet kommer sig naturligt.

Högläsning lägger vi stor vikt vid. Önskar ett barn att läsa så prioriteras det. Vi har ett litet bibliotek och läser i snitt över 40 böcker i veckan för barnen. Ett utmärkt sätt att främja språkinlärningen för småbarn.