Utedag

Innebär upptäckter i närmiljön och utflykter till skog, strand och mark.

Skapande

Vi arbetar med olika material och använder oss av vår atelje, trädgård och snickarbod. Ibland är den skapande aktiviteten styrd och ibland är den helt spontan och efter barnens önskemål och idéer.

Bild på Skapande

Rörelse/gymnastik/motorik

I stora och små grupper riktar vi in oss på att barnen ska våga att utmana sig själva i sitt kunnande och lägger mycket fokus vid kroppsuppfattning och motorik. Vi övar också förmågor som turtagning och konsten att samarbeta.

Bild på gymparummet

Temainriktat arbete

Vi jobbar i våra små åldersintegrerade grupper med alltifrån färg och form till bokstäver och siffor. Svårighetsgraden och aktiviteten styrs beroende på ålder, mognad och intresse.

 

Sagovärldens Magi

 Vi arbetar mycket med sagor på olika vis och nivåer. Genom att använda sagor som ett lustfyllt, pedagogiskt och lärande arbetssätt kan vi förstå, öva och bearbeta en mängd olika saker. Sagan är bland annat ett fantastiskt sätt att utveckla språk, fantasi, koncentration och bildtolkning.


Vi har lediga barnplatser!
+